Prohromski bojleri 80 litara, Elit Čačak

Elit Čačak - Talas M 80 inox (prohrom)
Elit Čačak - Talas M 80 inox (prohrom) Prohromski bojleri 80 litara
Najkvalitetniji bojler sa prohromskim (inox) kazanom. Mašinski vareni...
23.400,00  RSD
Bojler Elit Čačak - Talas X80 inox (prohrom)- Univerzalni nosač
Bojler Elit Čačak - Talas X80 inox (prohrom)- Univerzalni nosač Prohromski bojleri 80 litara
Najkvalitetniji bojler od 80 litara sa prohromskim (inox) kazanom....
23.400,00  RSD
Bojler Elit Čačak - Talas XX 80 inox (prohrom)
Bojler Elit Čačak - Talas XX 80 inox (prohrom) Prohromski bojleri 80 litara
Kvaitetan bojler sa prohromskim (inox) kazanom. Posebno pogodan za...
24.000,00  RSD
Bojler Elit Talas- S 80 slim inox (prohrom)
Bojler Elit Talas- S 80 slim inox (prohrom) Prohromski bojleri 80 litara
Kvalitetan bojler sa prohromskim (inox) kazanom. Posebno pogodan za...
24.000,00  RSD