Platinum

Platinum emaljl 30 l
Platinum emaljl 30 l Emajlirani bojleri 30 litara
Bojler domaćeg proizvođača koji odražva odličan odnos cene i kvaliteta....
 10.000,00 RSD
Platinum emajl 50 l
Platinum emajl 50 l Emajlirani bojleri 50 litara
Bojler domaćeg proizvođača koji odražva odličan odnos cene i kvaliteta....
 11.000,00 RSD
Platinum emaj 80l
Platinum emaj 80l Emajlirani bojleri 80l
Bojler domaćeg proizvođača koji odražva odličan odnos cene i kvaliteta....
 12.000,00 RSD